Cheaply online books shop!

       Online ကေန ေစ်းေပါတဲ့ စာအုပ္ေလးေတြကို လမ္းညႊန္႔လိုက္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကထုတ္တဲ့ မူရင္းစာအုပ္ေကာင္းေတြက ေစ်းက အားႀကီးလြန္းလို႔ $ ဂကဏာန္း ၃ လံုး အနည္းဆံုး ရွိလို႔ ေတာ္ရံုတန္ရံုႏွင့္ မ၀ယ္ယူႏိုင္က်ပါ ဘူး! ဒါေၾကာင့္ လိုခ်င္တဲဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ၀ယ္ခ်င္ရင္ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ အဆင္ေျပ ေအာင္လို႔ အသိေပးရတာပါ၊
ဘာျဖစ္လို႕ဒီေလာက္ေျပာေနရလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာေနၿပီး စာေတြမဖတ္ ဘာမွဆက္မေလ့လာရင္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါဘဲ၊ အဓိက IT ပညာရွင္ေတြဆိုပိုဆိုးပါတယ္ ႏွစ္တိုင္း နည္းပညာေတြ အသစ္ေတြေတာက္ေလွွ်ာက္ထြက္ေတာ့ ဘာမွဆက္ၿပီးမေလ့လာရင္ ျပတ္က်န္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္၊ New Version ေတာက္ေလွ်ာက္ဆိုတလို ထြက္ေနတာပါဘဲ! စီးပြားေရးအရၿပိဳင္ေနသလို အဲ ထြက္လိုက္တာမွ ဟိုကဒီက…….
ဒီလိုထြက္တိုင္းေလ့လာ၀ယ္ဖတ္္ရရင္ မူရင္းစာအုပ္ဖိုးႏွင့္ မြဲႏိုင္ပါတယ္! ဒါေၾကာင့္ေစ်းသက္သက္သာသာ ႏွင့္ရႏိုင္ေသာ အခု Website ေတြက အေပါင္းသင္းေတြအတြက္အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္တင္တယ္ေနာ္!

အဲ!အေရးႀကီးတာေမ့ေနလို႔? ေအာ္ဒါမွာတာ Credit Card ႏွင့္ဘဲပါတယ္ဆိုတာဘဲ?

အဲ! ေနာက္ၿပီးကိုယ္မွာရွိတဲ့မလိုေတာ့တဲ့စာအုပ္အေဟာင္းေတြကိုလဲ ျပန္ေရာင္းလို႕တယ္ေနာ္! မေမ့ပါႏွင့္?
     စာအုပ္ေစ်းေတြကေတာ့ အသစ္ေစ်းႏွင့္ အေဟာင္းေစ်းဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ အေဟာင္းေတြဆိုေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္ကို သစ္လြင္ေနေသးတာေတြ႕ရပါတယ္၊ ဆုတ္ျပတ္ေနတာမရွိပါဘူး ဆိုတာဘဲ! ေရာင္းေစ်းေတြက သူဟာသူ ေစ်းခ်ၿပီးေရာင္းေပးေနတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္၊

Money Saving Tips from FreeShipping.org Using coupon codes and free shipping offers on your everyday purchases is just the tip of the money-saving iceberg. When you want to dig deeper into the ways you can keep more cash in your pocket, just read through a few of the posts below. The FreeShipping.org Blog is filled with helpful tips and tricks for cutting costs on everything from groceries to gifts.
      Better World Books Free Shipping Codes Find fabulous savings while helping a world cause with Better World Books free shipping. Better World Books is an online book merchant that collects and sells an extensive selection of titles. Every book you buy at BetterWorldBooks.com helps fund literacy initiatives worldwide. Browse below for free shipping or coupon codes to apply at checkout.
ဒါကစကာၤပူက စာအုပ္အေဟာင္းေစ်းကြက္ေနရာႏွင့္ Websiteေတြဘဲ….

       While a recent post about whether Singapore is an expensive city concluded with a resounding yes, one exception is used books. The supply of used English-language books greatly outweighs the demand (thanks iPhones!) which translates to dirt-cheap prices — from S$2 a book.

Used books: the only thing not cheaper in Thailand.

While you won’t find a cheap bookstore in any of the shiny malls on Orchard Road, you don’t need to go too far out of your way to find this good deal– the best of Singapore’s used bookstores are clustered in the Bras Basah Complex near the Raffles Hotel. It seems like oddly prime real estate for just books, but this area was a traditional location for book shops and the address stuck.
By my count the Bras Basah Complex is home to at least 20 bookstores. Most sell a mix of new and used books, but my top pick for used fiction is Evernew Bookstore on the ground level where you can get 3 books for S$5. With prices that low you’d assume they’re crap books no one wants, but I’ve found everything from Kurt Vonnegut to Bill Bryson to Shakespeare in the ‘bargain bin’ and always in very good condition.
The Bras Basah bookstores also sell used children’s books, magazines, textbooks, art books, graphic novels, and travel guides. My most recent find was a used but current edition of Lonely Planet Japan for just S$19.90 – the full price was S$55!
If you need a break from the book shelves the Bras Basah Complex also has stationery stores, jewellery shops, an internet cafe, hair salons, money changers, and a cheap food court. It’s a five-minute walk from City Hall, Bugis, or Bras Basah MRT stations.

If you can read it, you can buy it here.

Bras Basah Complex
231 Bain Street (between Victoria Street and North Bridge Road)
bras-basah-complex.com.sg
Open: 10:00–21:00 (hours vary by shop)

Link>>>http://www.travelfish.org/blogs/singapore/2011/05/25/shopping-for-used-books-at-the-bras-basah-complex/