ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း-Wednesday, 09 May 2012 10:18 -၀င္႔ထန္း 


အဂၤလန္ ၀င္ခ်က္စတာၿမိဳ႕မွ ဟိုက္ဒီ ဟန္ကင္းစ္ (Heidi Hankins) အမည္ရွိ ၄ ႏွစ္သမီးေလးရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ျပကိန္း (IQ) မွာ ၁၅၉ ရွိၿပီး ရူပေဗဒအေက်ာ္အေမာ္ အဲလ္ဘတ္ အိုင္စတိုင္းႏွင္႔ စတီဖင္ေဟာကင္း တို႔ထက္ ၁ မွတ္သာ နိမ္႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ဟိုက္ဒီ ဟန္ကင္းစ္ ကို အဂၤလန္ရွိ ကမၻာ႔အိုင္က်ဴအျမင္႔ဆံုးသူမ်ား အဖြဲ႔ Mensa International က ဉာဏ္ရည္ျမင္႔ ကေလးအျဖစ္ အတည္ျပဳၿပီး အဖြဲ႔၀င္သစ္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္သည္။
ဟိုက္ဒီ က အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ အသက္ ၈ ႏွစ္ အရြယ္ေတြ ဖတ္ေသာ စာမ်ားကို ဖတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို အိုင္က်ဴ စနစ္တက် စမ္းသပ္မႈ လုပ္ေလ႔မရွိေသာ္လည္း၊ ယခု Mensa အဖြဲ႔က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင႔္ ဟိုက္ဒီ ဟန္ကင္းစ္ ရဲ႕ အိုင္က်ဴကို အတည္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။
“ဟိုက္ဒီ က အခ်ိန္ေတြ၊ ေနရာေတြ၊ သာမန္လူေတြ သတိမထားမိတဲ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြကို မွတ္မိလြယ္တယ္၊ မွတ္ဉာဏ္အရမ္း ေကင္းတယ္” ဟု သူ႔ဖခင္က the Star သတင္းစာကို ေျပာျပသည္။
ဟိုက္ဒီ တစ္ဦးထဲသာ အိုင္က်ဴျမင္႔သူ မဟုတ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကလည္း Oscar Wrigly ဆိုသည့္ကေလးသည္ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္မွာ အိုင္က်ဴ ၁၆၀ ရွိခဲ႔ၿပီး Mensa အဖြဲ႔တြင္ အသက္ အငယ္ဆံုးျဖင္႔ ကမၻာ႔အိုင္က်ဴ အျမင္႔ဆံုး စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ႔သည္။
သာမန္လူေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ် အိုင္က်ဴမွာ ၁၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု Mensa International ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အဖြဲ႔က ဆိုသည္။


၀င္႔ထန္း-maukkha
Source: Time & Huffington post

Advertisements